Schlumpf affaire

Maandagavond 9 december lezing Schlumpf affaire.
Door Ron den Hertog

 

Op maandagavond 9 december hield gastspreker Ard Op de Weegh, samen met zijn zoon en co-auteur Arnoud, een lezing over hun nieuwste boek “De affaire Schlumpf”, welke begin 2019 werd uitgebracht.
De lezing werd gehouden in de bibliotheek, beschikbaar gesteld door Christianne Geerdes.
Er werd ingegaan op de zwarte periode die medio jaren 70 van de vorige eeuw ontstond nadat Hans en Fritz Schlumpf, textielbaronnen uit de Elzas, door de economie werden gedwongen faillissement aan te vragen voor hun textielconglomeraat. Hun 450 stuks tellende collectie van absolute klassiekers, waaronder vele Bugatti’s, Ferrari’s, Rolls Royces en Alfa Romeo’s, welke in de rijke jaren daaraan voorafgaand werden verzameld, gerestaureerd en gekoesterd, werd tot prooi gemaakt door de vakbonden, gesteund door een nieuwe sociaal-democratische Franse regering, en een duistere rol van het gemeentebestuur van de stad Mulhouse, nadat een sociaal plan om 33 auto’s aan een verzamelaar in Groot-Brittannië te verkopen en daarmee de ontslagen arbeiders te compenseren werd geblokkeerd door de Franse overheid, afgedaan als ‘verboden export van Frans cultuurerfgoed’.

De auteurs gingen dieper in op de tegenwerking van stad en overheid die zij hebben ondervonden tijdens de 9 jaar dat zij onderzoek deden naar de waarheid achter de vermeende fraude die de broers Schlumpf zouden hebben gepleegd door over de ruggen van de arbeiders deze waanzinnige collectie te verzamelen. Met documenten tonen zij aan dat de broers het beste hebben gedaan om problemen te voorkomen en dus niets valt te verwijten, maar juist daardoor bestaat het gevoel dat de auteurs als persona non grata door de Franse uitgevers worden bestempeld.

Een zeer interessante avond waarin de wellicht grootste collectie klassieke automobielen ter wereld centraal stond maar waarbij Op de Weegh ook van mening was dat het hier de grootste automobielroof van de vorige eeuw betrof. Een krasse uitspraak!

Na wat discussie en enkele vragen hebben de auteurs enkele boeken gesigneerd waarna eenieder tevreden huiswaarts trok.