Ledenvergadering 2018

Donderdag 18 januari Algemene Leden Vergadering
Door John Holtvluwer

Ruim 30 leden waren aanwezig in het centrum van Leusden. Voor een club die 75 leden telt is dit een zeer mooie opkomst.
Na ontvangst met koffie werd de vergadering geopend door onze voorzitter Bart Birkhoff. Een aantal feiten over de club
werden benoemd. Onder andere dat er 3 leden geen lid meer zijn, maar wel dat er 6 nieuwe leden bijgekomen waren.
Onder de aanwezigen waren 3 nieuwe leden die hartelijk welkom werden geheten.
De agenda werd doorgenomen waarna Hans Zuidema ons de balans en begroting liet zien en toelichtte. De kascommissie
had zijn werk gedaan en de geldzaken waren dik op orde. Waarvan akte.

De meeste leden hadden een pen meegenomen om een enquete in te vullen over zaken die we in de toekomst kunnen
gaan ondernemen in het clubverband. Op 2 formulieren kon je aankruisen wat je het meest aansprak. Door ons bestuur
zal gekeken worden waar de voorkeur van de leden naar uitgaat. Hier kan dan invulling aan gegeven worden.

Tijdens de vergadering moest er ook gestemd worden over de functie van de secretaris van onze club, welke wordt gevoerd
door Anja Ikking. De Oldtimer Club Leusden was 30 seconden zonder secretariaat, Anja trad af, maar werd gelijk weer
aangenomen onder een luid applaus.

Na alle punten besproken te hebben sloot Bart Birkhoff de vergadering af. Voor de borrel konden we naar het naastgelegen
nieuwe horeca etablissement Bras 73 waar het bestuur de leden het eerste drankje aanbod. Dit kan je doen als de club
de geldzaken op orde heeft, en dat we hebben we als Oldtimer Club Leusden.

Laat het eerste evenement maar komen !! We kijken er allemaal naar uit om na de winter ons geliefde erfgoed weer wakker
te mogen kussen, als de vochtigheid en pekel verdwenen zijn, en de storm het land uitgewaaid is.

John Holtvlüwer