Kroniek

3  juli 2012
Hans Albers en Willem Posthumus Meyjes, die samen bij Academas aan fitnesstraining doen, ontdekken tijdens de training, dat ze beiden het weekend het Concours d’ Elegance in Apeldoorn hebben bezocht en dus liefhebbers zijn van klassieke auto’s.
Ze besluiten direct om een oldtimer club in Leusden te gaan oprichten. Willem zoekt de publiciteit met een persbericht richting diverse lokale bladen, klassiekerbedrijven en later een artikel in de Leusder Krant en het AD/Amersfoortse Courant.
Die publiciteit levert direct al ruim 30 geïnteresseerde Leusdense oldtimer eigenaren op.
Om een eerste kennismaking te realiseren wordt een kennismaking dag georganiseerd op 1 september op bedrijventerrein “Ambachtsweg”.

1  september 2012
De (informele) vereniging wordt gepresenteerd aan het publiek.
Oprichters zijn Hans Albers en Willem Posthumus Meyjes en zij vormen dan ook het (informele) bestuur.
Hans Zuidema treedt op de kennismaking dag ook toe tot het bestuur. Tijdens en vlak na de kennismakingsdag steeg het ledenaantal tot 45 liefhebbers.

26 november 2015
Met het groeien van de vereniging is het noodzakelijk dat deze een officiële status krijgt.
Tijdens deze oprichtingsvergadering wordt unaniem besloten de vereniging formeel op te richten.
Het nieuwe bestuur bestaat uit Anja Ikking, Bart Birkhoff en Hans Zuidema.

21 december 2015
De akte wordt gepasseerd bij de notaris en de vereniging is een feit.

31 December 2015
Er hebben zich al 55 leden bij de Oldtimer Club Leusden aangemeld.

10 Januari 2019
Op 10 januari 2019 vindt er een grote verandering plaats binnen het bestuur.
Anja Ikking en Bart Birkhoff treden beiden af. De samenstelling van het nieuwe bestuur bestaat uit Ron den Hertog als secretaris en evenementen coördinator, Paul van Waveren neemt de oude functie van Hans over en wordt penningmeester terwijl Hans Zuidema in de rol kruipt van voorzitter.
Het aantal leden is inmiddels opgelopen tot 68.

23 september 2020
Hans Zuidema treedt af als voorzitter; Bart Birkhoff neemt tijdelijk het stokje over als voorzitter a.i.

15 april 2021
Tijdens de ALV wordt Gerard Doornekamp voorgedragen en gekozen als nieuwe voorzitter van de OCL en neemt zitting voor 3 jaar. Willem Posthumus Meyjes wordt Rittencommissaris. Het ledenaantal blijft stabiel op 68 ondanks een sterk afgeslankt programma als gevolg van de Covid-19 pandemie.