Inschrijven klein evenement

Door ondertekening van deze voorwaarden verklaart de deelnemer
1) Dat de deelnemer en zijn/haar eventuele introducé(e)  de Oldtimer Club Leusden zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van derden, voortkomend uit het deelnemen aan dit evenement.
2) Dat de deelnemer(s) de Oldtimer Club Leusden niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade die de deelnemers lijden als gevolg van het deelnemen aan dit evenement.
3) Dat de deelnemer(s) evenzo de personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van dit evenement, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden en dat zij deze personen niet voor enige schade als gevolg van het deelnemen aan dit evenement en voortkomend uit deelname aan dit evenement aansprakelijk zal stellen.