Contact

Bestuur:

Bart Birkhoff                     Voorzitter           

Ron den Hertog                Secretaris                      

Paul van Waveren            Penningmeester        

 

Commissarissen:

          Rittencommissaris: Willem Posthumus Meyjes

          Communicatie: Mario Gelijsteen

          Beheer Facebook: Anja Ikking

          Technische Zaken: Gerard Doornekamp

Email bestuur: bestuur@oldtimerclubleusden.nl

Email secretaris: oldtimerclubleusden@gmail.com

 

Bank:
NL46ABNA0250908565

Lidnummer FEHAC 2016350

Voor vragen/mededelingen van algemene aard verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.