Algemene ledenvergadering 2019

Verslag  Algemene leden vergadering 2019 van de OCL.
door John Holtvlüwer, foto’s Geo van Geffen

 

Op 31 oktober 2018 was daar het mailtje van de OCL dat er naar een nieuw bestuur werd gezocht voor onze oldtimerclub in Leusden.  De drie jaren zittingstermijn waren voorbij en door persoonlijke omstandigheden moest er een nieuw bestuur gezocht worden.   De ALV van 2019 zou een heel belangrijke worden.   Om je niet langer in spanning te laten :  alles kwam goed.  

We werden ontvangen met een lekker bakje koffie aan de Hamersveldseweg waar we gelijk een stukje van historisch Leusden op konden snuiven.   Er waren ook een 6 tal dames aanwezig wat je niet vaak ziet bij een oldtimerclub maar wat gelijk de betrokkenheid aangeeft die er leeft onder de leden. 

Hans Zuidema nam het voortouw en startte de vergadering op met allerlei weetjes over de club. Op 31 december 2018 waren er 66 leden, maar tijdens de ALV waren dat er 68.  Twee nieuwe leden hadden zich aangemeld en verschenen gelijk op de ALV.   Het wagenpark van de leden varieert van bouwjaar 1943 t/m 2002.  Het laatste bouwjaar is de MG automaat die onze oud voorzitter Bart had aangeschaft.  

De vergaderpunten werden vakkundig behandeld door Hans.  Als iets goed is dan is het goed en gaan we door.   De kascommissie verleende decharge over het jaar 2018.   Alles dik in orde.  Toen verscheen er op het scherm het woord :  verrassing !!!  

Werden we getrakteerd op appelgebak met vers geklopte slagroom  ??   Nee, het was iets veel mooiers.   De aanjager en 1 van de oprichters van de club werd naar voren geroepen.  Onze Willem Posthumus Meyjes  werd ter plekke met certificaat tot erelid van de club benoemd.   Ik denk dat Willem dit weekend lekker in Maastricht tussen de Lancia’s zit. Het merk wat hij zo’n warm hart toedraagt.  Maar dus ook een warm hart voor de OCL en door de OCL. 

Een ander belangrijk punt op de agenda was het nieuwe bestuur wat werd voorgesteld.  Allereerst werd het oude bestuur in de hoedanigheid van Anja, Bart en Hans zelf bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren.  Een lekker flesje werd overhandigd om dit te onderstrepen.  

Een paar minuten lang was er even geen bestuur toen Hans aankondigde ook af te treden.  In de minuten daarna stelde Ron den Hertog zich voor als nieuwe secretaris en evenementenbegeleider.  Paul van Waveren gaat de boekhouding van de club voeren en Hans trad aan als nieuwe voorzitter. 

Het nieuwe bestuur gaf daarna gelijk uitleg over de evenementen voor het 2019 en de begroting werd besproken.  Dit was allemaal helder.   De rondvraag voor het sluiten van de vergadering gaf aan dat de leden van de OCL graag meedachten voor de toekomst.   Mooi om deze betrokkenheid te zien. 

Na het sluiten van de vergadering gingen we met zijn allen naar restaurant Bras waar we prima aan de bar konden zitten voor een natje en droogje.   Laat het nieuwe seizoen maar komen !!!  We zien het met vol vertrouwen tegemoet.